DNSE Detail Stock DCH
DCH

Công ty Địa Chính Hà Nội

UPCOM: CTCP Địa chính Hà Nội

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

24/09/2022

CẬP NHẬT

24/09/2022

Tổng quan

CTCP Địa chính Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực:

- Đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, xác định mốc giới giao đất; tư vấn về địa chính, làm các dịch vụ có liên quan tới nhà, đất trong công tác địa chính;
- Cung cấp các dịch vụ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Công ty Địa Chính Hà Nội

EPS

0

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

08/07/2022

DCH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/06/2022

DCH đặt kế hoạch lãi sau thuế 2022 gấp… 20 lần

Ngày 29/06/2022, CTCP Địa chính Hà Nội (UPCoM: DCH) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 để thông qua kết quả kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022.

09/06/2022

DCH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCH của CTCP Địa chính Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức tại Hội trường tầng 7, Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
a. Các báo cáo:
+ Báo cáo hoạt động quản trị năm 2021 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo kiểm soát năm 2021 của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo về dự án tại khu đất phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
          - Nội dung họp: b. Các tờ trình:
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận năm 2022;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
c. Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

25/05/2022

DCH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

DCH: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Hào

Tổng giám đốc

CTCP Địa chính Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực:

- Đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, xác định mốc giới giao đất; tư vấn về địa chính, làm các dịch vụ có liên quan tới nhà, đất trong công tác địa chính;
- Cung cấp các dịch vụ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Xí nghiệp Đo đạc bản đồ được thành lập theo Quyết định số 2503/QĐ-UB ngày 11/06/1986 của UBND TP.Hà Nội, Xí nghiệp trực thuộc Sở Quản lý ruộng đất Hà Nội
- Năm 1992, Đổi tên thành Công ty Đo đạc Địa chính Hà Nội theo Quyết định số 2522/QĐ-UB ngày 20/10/1992 của UBND TP.Hà Nội
- Năm 1998, Đổi tên thành Công ty Địa chính Hà Nội theo Quyết định số 456/QĐ-UB ngày 24/01/1998
- Năm 2006, Công ty chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh sang Công ty TNHH Nhà nước MTV Địa chính Hà Nội theo Quyết định số 110/2006/QĐ-UBND ngày 28/06/2006
- Ngày 25/07/2011, Đổi tên thành Công ty TNHH MTV Địa chính Hà Nội theo Quyết định số 3452/QĐ-UBND
- Ngày 23/04/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 11.500 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

19.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của DCH dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 19.3 năm)


Ban giám đốc

11.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của DCH dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 11.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 54.20% công ty.