Tin tức & sự kiện

19/01/2023

DCR: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

06/12/2022

DCR: Thay đổi nhân sự

02/12/2022

DCR: Công bố thông tin ký hợp đồng Kiểm toán 2022

26/07/2022

DCR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/06/2022

DCR: Báo cáo thường niên 2021

10/05/2022

DCR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/04/2022

DCR: Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Bà Từ Thị Hiền và Ông Ngô Duy Trinh

06/04/2022

DCR: Bà Từ Thị Hiền và Ông Ngô Duy Trinh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc từ 31/03/2022

05/04/2022

DCR: Báo cáo tài chính năm 2021

04/04/2022

DCR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCR của CTCP Gạch men Cosevco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2022 (cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần gạch men Cosevco, đường số 9, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
+ Các tờ trình khác tại Đại hội đồng cổ đông.

08/03/2022

DCR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/02/2022

DCR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/01/2022

DCR: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

29/09/2021

Cổ phiếu DCR “bừng tỉnh” sau khi cổ đông lớn thoái vốn

Cổ đông lớn của CTCP Gạch men Cosevco (UPCoM: DCR) - Tổng Công ty Miền Trung – CTCP đã thoái vốn hoàn toàn khỏi DCR sau khi bán ra toàn bộ 961,793 cp (14.8%) đang nắm giữ trong phiên 16/08.

29/09/2021

DCR: Nguyễn Minh Khôi - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 7,000 CP

29/09/2021

DCR: Tổng Công ty Miền Trung - CTCP không còn là cổ đông lớn

28/09/2021

DCR: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Tổng Công ty Miền Trung - CTCP

16/07/2021

DCR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

18/05/2021

DCR: Thay đổi nhân sự