Tin tức & sự kiện

31/01/2023

DCT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

BCTC 4/2022 DCT - Một năm đi lùi.

19/01/2023

DCT: Báo cáo tài chính quý 4/2022

03/01/2023

DCT: Quyết định duy trì trạng thái hạn chế giao dịch

27/12/2022

DCT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/10/2022

DCT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/10/2022

DCT Partners Việt Nam giảm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 2 ngàn tỷ đồng

Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam có văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc hoàn tất thủ tục thay thế tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu phát hành năm 2021, với tổng giá trị huy động là 2 ngàn tỷ đồng.

22/08/2022

DCT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

DCT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/05/2022

DCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

DCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/04/2022

DCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/04/2022

DCT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

DCT: Báo cáo thường niên 2021

22/04/2022

DCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

DCT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

DCT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/04/2022

DCT: Báo cáo tài chính năm 2021

14/03/2022

DCT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

14/03/2022

DCT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021