DNSE Detail Stock DDG

HNX: CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

Phân phối khí đốt thiên nhiên

logo

DDG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

215 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-200.98 tỷ

Doanh thu

552 tỷ

0.45%

-3,358.64

0

1.41

0%

-25.77%

-11.15%

8.45%

96.11%

75%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Kim Sa

3.51%

Trần Kim Cương

2.92%

Nguyễn Thanh Quang

2.23%

Yang Tuấn An

0%

Khác

91.34%

Tin tức & Sự kiện