Tin tức & sự kiện

14/09/2023

SeABank sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ DFC hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

12/09/2023

Hàng tỷ USD vốn ngoại đổ vào ngành ngân hàng Việt Nam

10/09/2023

DFC cam kết cung cấp khoản vay song phương trị giá 300 triệu USD cho VPBank để thúc đẩy tài chính bền vững 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) và Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) hôm nay đã ký Cam kết khoản vay song phương trị giá 300 triệu USD kỳ hạn 7 năm.

25/07/2023

Giao dịch bổ sung - 5,297,626 CP

25/07/2023

DFC: Ngày 01/08/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

20/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,736 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DFC của CTCP Xích líp Đông Anh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 17,36%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.736 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh, số 11 tổ 47 – thị trấn Đông Anh – huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 10/08/2023. Cổ đông đến nhận cổ tức xuất trình sổ cổ đông và căn cước công dân.năm 2022

19/07/2023

DFC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/07/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 5,400,000 CP

17/07/2023

DFC: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 5,400,000 cổ phiếu

14/07/2023

DFC chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 17.36%

CTCP Xích líp Đông Anh (UPCoM: DFC) thông báo chốt quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/07/2023.

14/07/2023

DFC: Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

14/07/2023

DFC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/07/2023

DFC: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

26/06/2023

DFC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

13/06/2023

DFC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/05/2023

DFC: Công văn đính chính kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

25/05/2023

DFC: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

24/05/2023

DFC: Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu trong đợt phát hành - Ngô Vĩnh Tĩnh

24/05/2023

DFC: Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu trong đợt phát hành - Nguyễn Thị Thu Hà

16/05/2023

DFC: Thông báo mua cổ phiếu trong đợt phát hành - Ngô Vĩnh Tĩnh