Tin tức & sự kiện

16/01/2023

DFC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

05/12/2022

DFC giải ngân 100 triệu USD cho SeABank nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày 01/12/2022, tại Hà Nội, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) đã giải ngân lần 1 số tiền 100 triệu USD trong khoản vay 200 triệu USD cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB).Khoản vay này nhằm tạo điều kiện tiếp cận tài chính và giảm khoảng cách tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đồng thời giải quyết các vấn đề khí hậu.

23/11/2022

DFC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/11/2022

DFC: Công bố Thông tin bất thường về HĐ cung cấp dịch vụ kiểm toán 2022

11/11/2022

DFC ký kết cho SeABank vay 200 triệu USD trong 7 năm

Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) của Chính phủ Mỹ và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức ký hợp đồng tài trợ cho khoản vay trị giá 200 triệu USD nhằm tạo điều kiện tiếp cận tài chính và giảm chênh lệch tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ đồng thời giải quyết các vấn đề khí hậu. SeABank là tổ chức tài chính duy nhất tại Việt Nam nhận được tài trợ của DFC.

03/11/2022

DFC: Công bố thông tin bất thường về đính chính báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021 đã kiểm toán

27/07/2022

DFC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

07/07/2022

DFC chào bán 5.4 triệu cp để huy động vốn trả lương nhân viên và nợ ngân hàng

HĐQT CTCP Xích líp Đông Anh (UPCoM: DFC) đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

06/07/2022

DFC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/07/2022

DFC: Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

06/07/2022

DFC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/06/2022

DFC cấp khoản vay lên tới 200 triệu USD cho SeABank

Ngày 14/06/2022, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) đã công bố thông qua khoản tài chính lên tới 1.4 tỷ USD cho 34 dự án ở các nước đang phát triển trên toàn thế giới. Trong đó, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE:SSB) là đơn vị duy nhất ở Việt Nam được cấp khoản vay lên tới 200 triệu USD nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp vừa và nhỏ và khủng hoảng khí hậu.

04/05/2022

DFC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

DFC: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

DFC: Báo cáo tài chính năm 2021

01/04/2022

DFC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DFC của CTCP Xích líp Đông Anh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh, số 11 tổ 47 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo của Ban giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

14/03/2022

DFC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/02/2022

DFC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/02/2022

DFC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021