Tin tức & sự kiện

15/08/2023

DHD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

21/07/2023

DHD: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

DHD: Giải trình giảm lợi nhuận sau thuế TNDN quí 2/2023

14/07/2023

DHD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

06/07/2023

DHD: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

29/06/2023

DHD: Ngày 03/07/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

21/06/2023

DHD: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 5,399,845 cổ phiếu

08/06/2023

DHD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

05/06/2023

DHD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/06/2023

DHD: Công bố thông tin về : Điều lệ tổ chức hoạt động công ty sửa đổi lần thứ 24

25/05/2023

DHD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

25/05/2023

DHD: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

13/05/2023

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:36

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHD của CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:36 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 36 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 179 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau (179 : 100) x 36 = 64,44 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 64 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,44 sẽ bị hủy).
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; khi đến người sở hữu chứng khoán xuất trình thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân.

12/05/2023

DHD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

12/05/2023

DHD: Đính chính thông tin tại thông báo ngày đăng ký cuối cùng

09/05/2023

DHD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/05/2023

DHD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành năm 2023

08/05/2023

DHD: Thông báo phát hành cổ phiếu năm 2023

28/04/2023

DHD: Nguyễn Trung Việt - Chủ tịch HĐQT - đã mua 30,000 CP

27/04/2023

DHD: Báo cáo tài chính quý 1/2023