Tin tức & sự kiện

19/01/2023

DHD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

07/12/2022

DHD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/11/2022

DHD: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/10/2022

DHD: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh đối với Ông Đỗ Ngọc Sơn

22/09/2022

DHD: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

13/09/2022

Giao dịch bổ sung - 2,999,897 CP

08/09/2022

DHD: Ngày 13/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

05/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,999,897 CP

31/08/2022

DHD: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 2,999,897 cổ phiếu

22/08/2022

DHD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

10/08/2022

DHD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2022

DHD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

27/07/2022

DHD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHD của CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 25/07/2022 và xuất trình chứng minh thư/ thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:25 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 150 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: 150 : 100 x 25 = 37,5. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 37 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy)
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương và xuất trình chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

11/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHD của CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 25/07/2022 và xuất trình chứng minh thư/ thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:25 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 150 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: 150 : 100 x 25 = 37,5. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 37 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy)
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương và xuất trình chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

20/06/2022

DHD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

09/06/2022

DHD: Nguyễn Trung Việt - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

07/06/2022

DHD chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu

CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (UPCoM: DHD) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

06/06/2022

DHD: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

25/05/2022

DHD: Nguyễn Trung Việt - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP