Tin tức & sự kiện

12/08/2022

DIG mua lại cổ phần công ty con tại DIC Phương Nam với giá hơn 225 tỷ đồng

Ngày 10/08, HĐQT Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) đã thông qua Nghị quyết mua toàn bộ số lượng cổ phần của Công ty TNHH Du lịch DIC (DIC Hospitality) sở hữu tại CTCP Đầu tư Phát triển Phương Nam (DIC Phương Nam).

03/08/2022

DIC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

DIC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

16/06/2022

DIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/05/2022

DIC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

12/05/2022

DIC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

DIC: Thay đổi người công bố thông tin

18/04/2022

DIC: Thay đổi nhân sự

12/04/2022

DIC: Thay đổi nhân sự

03/03/2022

DIC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

03/03/2022

DIC: Báo cáo tài chính quý 4/2021

03/03/2022

DIC: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (công ty mẹ)

26/01/2022

DIC: Phạm Hữu Long - Ủy viên HĐQT - đã bán 70,000 CP

14/01/2022

DIC: Thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

11/01/2022

DIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

06/01/2022

DIC: Giải trình việc từ chối đưa ra ý kiến tại báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của 06 tháng đầu năm 2021 được kiểm toán

06/01/2022

DIC: Giải trình việc từ chối đưa ra ý kiến tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất của 06 tháng đầu năm 2021 được kiểm toán

01/01/2022

DIC: Thông báo về việc thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

30/12/2021

DIC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

30/12/2021

DIC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ)