DNSE Detail Stock DLG

HOSE: CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Gỗ và sản phẩm từ gỗ

logo

DLG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

632 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-571.51 tỷ

Doanh thu

1,166 tỷ

11.31%

-1,909.44

0

0.92

0%

-65.58%

-10.36%

18.23%

482.23%

75%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Bùi Pháp

24.8%

PYN Elite Fund (Non-UCITS)

5.9%

AnsenHoldco Limited

3.36%

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB

2.84%

Khác

63.10%

Tin tức & Sự kiện