Tin tức & sự kiện

26/11/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 27/11 - 1/12

22/11/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt của 5 doanh nghiệp, cao nhất 90%

07/11/2023

Doanh nghiệp chiếu sáng tại Đà Nẵng lấn sân sang thị trường bất động sản và du lịch

06/09/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DLM của CTCP Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến vào tháng 10 năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng: số 19 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

05/09/2023

DLM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

29/08/2023

DLM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

01/08/2023

DLM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

06/07/2023

DLM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/06/2023

DLM: Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

26/05/2023

DLM: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ 1 không thành công

08/05/2023

DLM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/05/2023

DLM: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

13/04/2023

DLM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/04/2023

DLM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/03/2023

DLM: Báo cáo tài chính năm 2022

13/03/2023

DLM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/03/2023

DLM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

01/03/2023

DLM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/02/2023

DLM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

DLM: Bản công bố thông tin của CTCP Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (DLM)