DNSE Detail Stock DMC

HOSE: CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco

Dược phẩm

logo

DMC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,295 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

196 tỷ

Doanh thu

1,795 tỷ

13.76%

5,634.16

0

-0.06

27.16%

13.40%

10.44%

22.53%

0%

14%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Abbott Laboratories (Chile) Holdco SpA

51.69%

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước

34.71%

Vietnam Dragon Fund Limited

2.35%

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt

2.3%

Khác

8.95%

Tin tức & Sự kiện