Tin tức & sự kiện

19/01/2023

DMC: Giải trình KQKD quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

11/01/2023

DMC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

20/10/2022

DMC: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2022 so với quý 3/2021

20/10/2022

DMC: BCTC quý 3 năm 2022

23/09/2022

DMC: Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc phụ trách Tài chính kế toán

14/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO như sau:

05/09/2022

DMC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

30/08/2022

DMC: Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức của năm 2021

30/08/2022

DMC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức

15/08/2022

DMC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

15/08/2022

DMC: BCTC quý 2 năm 2022

28/07/2022

DMC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

DMC: Giải trình KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

20/07/2022

DMC: BCTC quý 2 năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

DMC: Thông báo về việc tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính đối với Ông Nguyễn Duy Tùng

14/06/2022

DMC: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

25/04/2022

DMC: Thông báo thay đổi người đại diện SCIC tại DMC

21/04/2022

DMC: Đính chính Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/04/2022

DMC: Nghị quyết BKS về việc phân công các chức danh trong BKS