DNSE Detail Stock DMC

HOSE: CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco

Dược phẩm

logo

DMC

Tin tức

Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán “níu chân” thị trường

DMC

+4.33%

VN30F2407

VN30F2408

+31

3 ngày trước

Đầu tuần, VN-Index giảm nhẹ

DMC

+4.33%

VN30F2407

+9

3 ngày trước

Đầu tuần, VN-Index giảm nhẹ

DMC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024

DMC

0.00%

17/06/2024

86 mã chứng khoán trên HOSE không đủ điều kiện cấp margin

DMC

-2.12%

AGM

-2.13%

+12

11/05/2024

86 mã chứng khoán trên HOSE không đủ điều kiện cấp margin

SCIC báo lợi nhuận năm 2023 tăng 100% so với cùng kỳ, tiếp tục tăng lượng tiền gửi ngân hàng

DMC

-1.22%

HVN

-3.67%

08/05/2024

SCIC báo lợi nhuận năm 2023 tăng 100% so với cùng kỳ, tiếp tục tăng lượng tiền gửi ngân hàng

Các nhóm cổ phiếu đua nhau nổi sóng, VN-Index bay cao

DMC

0.00%

VN30F2405

+39

06/05/2024

Các nhóm cổ phiếu đua nhau nổi sóng, VN-Index bay cao

Cập nhật KQKD quý I: Thêm nhiều doanh nghiệp lãi ròng nghìn tỷ

DMC

0.00%

VIC

+0.11%

+53

02/05/2024

Cập nhật KQKD quý I: Thêm nhiều doanh nghiệp lãi ròng nghìn tỷ

Cập nhật KQKD quý I: Hoà Phát, Vingroup, Vinaconex, BAF báo lãi ròng đột biến

DMC

+1.20%

VIC

-0.11%

+25

27/04/2024

Cập nhật KQKD quý I: Hoà Phát, Vingroup, Vinaconex, BAF báo lãi ròng đột biến

DMC: Thông báo thay đổi nhân sự (bổ sung)

DMC

+1.20%

26/04/2024

DMC: Công bố Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung

DMC

0.00%

26/04/2024

DMC: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

DMC

0.00%

25/04/2024

Cập nhật KQKD quý I: Hơn 460 công ty công bố lợi nhuận, thêm nhiều doanh nghiệp lãi đột biến

DMC

-0.30%

LPB

+0.24%

+21

25/04/2024

Cập nhật KQKD quý I: Hơn 460 công ty công bố lợi nhuận, thêm nhiều doanh nghiệp lãi đột biến

DMC: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

DMC

+2.62%

24/04/2024

DMC: Thông báo danh sách ứng viên TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029

DMC

+2.62%

24/04/2024

Công ty con của “gã khổng lồ” Abbott trên sàn chứng khoán Việt Nam lãi lớn quý 1, tiếp tục truyền thống cổ tức “đều như vắt tranh”

DMC

+1.72%

24/04/2024

Công ty con của “gã khổng lồ” Abbott trên sàn chứng khoán Việt Nam lãi lớn quý 1, tiếp tục truyền thống cổ tức “đều như vắt tranh”

Cập nhật KQKD quý I: Thêm nhiều đơn vị báo lãi đột biến

DMC

-0.16%

LPB

+0.99%

+13

22/04/2024

Cập nhật KQKD quý I: Thêm nhiều đơn vị báo lãi đột biến

DMC: Giải trình chênh lệch KQKD Q1/2024 so với cùng kỳ năm trước

DMC

0.00%

22/04/2024

DMC: Báo cáo thường niên năm 2023

DMC

0.00%

22/04/2024

Cập nhật KQKD quý I: 200 doanh nghiệp công bố, nhiều đơn vị báo lãi đột biến

DMC

0.00%

LPB

+1.00%

+10

21/04/2024

Cập nhật KQKD quý I: 200 doanh nghiệp công bố, nhiều đơn vị báo lãi đột biến

DMC: Nghị quyết HĐQT về chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

DMC

+1.55%

12/04/2024