Tin tức & sự kiện

31/10/2022

DMN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/10/2022

DMN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/08/2022

DMN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/06/2022

DMN đặt kế hoạch lợi nhuận 2022 đạt 12 tỷ đồng, lập công ty chế biến thủy sản đông lạnh

CTCP Domenal (UPCoM: DMN), doanh nghiệp chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản, đặt kế hoạch lợi nhuận 2022 đạt 12 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty sẽ góp vốn thành lập công ty chế biến thủy sản đông lạnh.

21/06/2022

DMN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

DMN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DMN của CTCP Domenal như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

09/05/2022

DMN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/05/2022

DMN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

DMN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2022

DMN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/04/2022

DMN: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

DMN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/04/2022

DMN: Báo cáo tài chính năm 2021

22/11/2021

Giao dịch lần đầu - 12,500,000 CP

17/11/2021

Cổ phiếu DMN sẽ lên sàn UPCoM từ ngày 22/11

Sau khi được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận thì vào ngày 22/11/2021, cổ phiếu của CTCP Domenal (DMN) sẽ chính thức được giao dịch trên sàn UPCoM.

16/11/2021

DMN: Ngày 22/11/2021, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Domenal (DMN)

15/11/2021

12.5 triệu cp Domenal được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa ra quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Domenal.

15/11/2021

DMN: Bản công bố thông tin của CTCP Domenal (DMN)

12/11/2021

DMN: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Domenal (DMN)