DNSE Detail Stock DMS

UPCOM: CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam

Phân phối hóa chất và nông dược

logo

DMS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

34.40 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.19 tỷ

Doanh thu

381 tỷ

2.89%

297.43

0

1.04

0%

2.87%

1.65%

3.28%

0%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

51%

CTCP Sản xuất và Xuất nhập khẩu Phú Thịnh

37.71%

Khác

11.29%

Tin tức & Sự kiện