DNSE Detail Stock DNE

UPCOM: CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Xử lý nước thải

logo

DNE

Tin tức

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

DNE

0.00%

29 ngày trước

Bị xử phạt vì trốn thuế, Môi trường đô thị Đà Nẵng làm ăn ra sao?

DNE

0.00%

20/03/2024

Bị xử phạt vì trốn thuế, Môi trường đô thị Đà Nẵng làm ăn ra sao?

Vi phạm 'quy mô lớn', Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng bị phạt nặng

DNE

-2.27%

18/03/2024

Vi phạm 'quy mô lớn', Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng bị phạt nặng

Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng bị xử phạt vì trốn thuế

DNE

-2.27%

18/03/2024

Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng bị xử phạt vì trốn thuế

DNE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

DNE

+9.09%

10/10/2023

DNE: Nhận được thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh đối với Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ

DNE

0.00%

28/09/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

DNE

19/09/2023

DNE: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

DNE

+5.43%

18/09/2023

DNE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

DNE

0.00%

13/09/2023

DNE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

DNE

0.00%

13/09/2023

DNE: Quyết định Về việc điều chỉnh thời gian chấm dứt hoạt động của chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ

DNE

0.00%

12/09/2023

DNE: Nguyễn Văn Tuấn không còn là cổ đông lớn

DNE

+0.98%

05/09/2023

DNE: Phan Công Tư - Ủy viên HĐQT - đã mua 28,862 CP

DNE

+0.98%

05/09/2023

DNE: Công ty nhận được các Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát và của Thành viên HĐQT

DNE

0.00%

31/08/2023

DNE: Võ Minh Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 57,725 CP

DNE

0.00%

30/08/2023

DNE: Võ Thị Huỳnh Trang - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 86,587 CP

DNE

0.00%

30/08/2023

DNE: Hoàng Thị Ngọc Hiếu - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 28,862 CP

DNE

0.00%

30/08/2023

DNE: Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã bán 1,163,393 CP

DNE

0.00%

30/08/2023

DNE: Lê Thị Kim Nguyệt - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 72,157 CP

DNE

0.00%

30/08/2023

DNE: Nguyễn Đăng Huy - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 57,725 CP

DNE

0.00%

30/08/2023