Tin tức & sự kiện

16/09/2022

DNM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/09/2022

DNM: CV giải trình nguyên nhân và biện pháp khắc phục chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo

15/09/2022

DNM: Công văn giải trình nguyên nhân và biện pháp khắc phục chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo

15/09/2022

DNM: Thông báo về việc bổ sung lý do đưa cổ phiếu DNM vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

15/09/2022

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

14/09/2022

DNM: Quyết định đưa vào diện bị cảnh báo

12/09/2022

DNM lỗ nặng sau soát xét, nhận loạt ý kiến ngoại trừ 

Sau soát xét, Tổng CTCP Y tế Danameco (HNX: DNM) chuyển từ lãi sang lỗ gần 26 tỷ đồng và còn nhận thêm loạt ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

09/09/2022

DNM: CBTT thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

09/09/2022

DNM: CV giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên 2022 so với 2021 và giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán

08/09/2022

DNM: Bổ sung lý do đưa cổ phiếu DNM vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

06/09/2022

DNM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

Giao dịch bổ sung - 875,465 CP

30/08/2022

DNM: Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu DNM vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

30/08/2022

DNM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2022

DNM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

DNM và Chủ tịch ký hợp đồng vay vốn, lãi suất 7%/năm

HĐQT Tổng CTCP Y tế Danameco (HNX: DNM) vừa công bố nghị quyết chấp thuận hợp đồng vay vốn giữa Công ty và ông Võ Anh Đức - Chủ tịch HĐQT DNM.

25/08/2022

DNM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/08/2022

DNM: Ngày 31/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên 875,465 cổ phiếu niêm yết bổ sung

22/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 875,465 CP

19/08/2022

DNM: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 875,465 cổ phiếu