Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DNN - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 14,53 tỷ đồng, giảm 60,21% so với cùng kỳ.

18/11/2023

Bài 2: Hai nhóm giải pháp cấp bách cho ‘cơn khát’ nước sạch

17/11/2023

Giải ‘cơn khát’ nước sạch cho người dân đô thị

06/11/2023

BCTC Quý 3/2023 DNN - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 43,96 tỷ đồng, giảm 23,67% so với cùng kỳ.

30/08/2023

DNN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

30/08/2023

DNN: Giải trình lợi nhuận sau thuế trên báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ năm 2023 tăng hơn 10% so với báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ năm 2022 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất)

30/08/2023

DNN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

22/08/2023

Đồng thuận hiến đất mở đường

11/08/2023

Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNN của CTCP Cấp nước Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đông)
          - Thời gian thực hiện: 05/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Bắt đầu từ ngày 05/09/2023, khi nhận xuất trình chứng minh nhân dân

11/08/2023

DNN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/08/2023

DNN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền (Đính chính lại ngày thanh toán)

03/08/2023

DNN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

03/08/2023

DNN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2023

DNN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

31/07/2023

DNN: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

31/07/2023

DNN: Báo cáo tài chính quý 2/2023

30/07/2023

BCTC Quý 2/2023 DNN - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 40,05% so với cùng kỳ, lãi 53,55 tỷ đồng.

11/07/2023

DNN: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023

11/07/2023

DNN: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 DNN - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 42,9 tỷ đồng tăng 72,65% so với cùng kỳ.