DNSE Detail Stock DPP
DPP

DONAIPHARM

UPCOM: CTCP Dược Đồng Nai

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

CTCP Dược Đồng Nai hoạt động trong lĩnh vực:

Sản xuất và kinh doanh dược phẩm...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của DONAIPHARM

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

1,200

0.10%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Cao Nhơn

Tổng giám đốc

Đỗ Thị Nga

CTCP Dược Đồng Nai hoạt động trong lĩnh vực:

Sản xuất và kinh doanh dược phẩm...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 26/11/1996 theo QĐ số 5609/QĐ-UBT của Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Nai, Công ty Dược phẩm Đồng Nai hình thành trên cơ sở hợp nhất từ Công ty Dược phẩm Đồng Nai và Công ty Dược và Vật tư Y tế Đồng Nai, chính thức hoạt động từ ngày 01/01/1997
- Ngày07/07/2005 theo QĐ số 2489/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Nai, chuyển giao Công ty Dược Phẩm Đồng Nai thuộc UBND Tỉnh cho Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai là Công ty mẹ và Công ty Dược phẩm Đồng Nai được tổ chức thành công ty con kể từ ngày 01/07/2005.
- Ngày 06/09/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt
phương án và chuyển doanh nghiệp Nhà Nước thành CTCP
- Theo thông báo ngày 19/12/2005 của CTCP Dược Đồng Nai, Công
ty Dược phẩm Đồng Nai chuyển thành CTCP Dược Đồng Nai kể từ ngày 01/01/2006.

Thành viên Hội đồng quản trị

14.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của DPP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 14.0 năm)


Ban giám đốc

20.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của DPP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 20.2 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 71.00% công ty.