DNSE Detail Stock DPS

UPCOM: CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

Vật liệu xây dựng khác

logo

DPS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

9.33 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-6.74 tỷ

Doanh thu

247 tỷ

1.40%

0

0

1.73

0%

-2.05%

-1.11%

1.86%

60.75%

95%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Tuấn Điệp

4.89%

Trần Thanh Sang

4.62%

Trần Thị Vân Anh

4.6%

Bùi Thị Thanh Chuyên

4.58%

Khác

81.31%

Tin tức & Sự kiện