Tin tức & sự kiện

12/01/2023

DQC: Thông báo thành lập công ty con và cử người đại diện vốn chủ sở hữu

31/10/2022

DQC: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2022

31/10/2022

DQC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 so với quý 3/2021

31/10/2022

DQC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2022

31/10/2022

DQC: BCTC quý 3 năm 2022

31/10/2022

DQC: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

27/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang (mã CK: DQC) như sau:

15/09/2022

DQC: Thông báo về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

12/09/2022

DQC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

17/08/2022

DQC: Nghị quyết HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

12/08/2022

DQC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

12/08/2022

DQC: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

12/08/2022

DQC: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

Lãi ròng quý 2 của DQC giảm 92%

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2022, CTCP Bóng đèn Điện Quang (HOSE: DQC) ghi nhận lãi ròng giảm 92% so với cùng kỳ năm trước, còn vỏn vẹn gần 220 triệu đồng.

29/07/2022

DQC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

DQC: Giải trình KQKD HN và Cty mẹ quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

29/07/2022

DQC: Giải trình chênh lệch LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

29/07/2022

DQC: BCTC quý 2 năm 2022

29/07/2022

DQC: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

30/06/2022

DQC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 và ký kết hợp đồng kiểm toán