Tin tức & sự kiện

23/09/2022

DS3: Thay đổi nhân sự

23/09/2022

DS3: Công ty Cổ phần quản lý Đường sông số 3 nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hải Long

23/09/2022

DS3: Giải trình ý kiến kiểm toán không chấp nhận toàn phần BCTC soát xét 06 tháng đầu năm 2022

21/09/2022

DS3: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

21/09/2022

DS3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/09/2022

DS3: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/09/2022

DS3: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

15/09/2022

DS3: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư Thành Phát không còn là cổ đông lớn

25/08/2022

DS3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

DS3: Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu DS3 vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

15/08/2022

DS3: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư Thành Phát

10/08/2022

DS3: Công bố thông tin về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng QLBT tuyến ĐTNĐ quốc gia với Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam

10/08/2022

DS3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/08/2022

DS3: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/07/2022

DS3: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/07/2022

DS3: Bổ nhiệm Ông Đỗ Thành Luân giữ chức Phó Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025

08/07/2022

DS3: Bổ nhiệm Bà Lê Thị Minh Thu là người phụ trách quản trị Công ty thay cho Bà Bùi Nhật Lệ

04/07/2022

DS3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/07/2022

DS3: Thay đổi nhân sự

04/07/2022

DS3: Thay đổi nhân sự