DNSE Detail Stock DTA

HOSE: CTCP Đệ Tam

Bất động sản dân cư

logo

DTA

Tin tức

DTA: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ, lựa chọn đơn vị kiểm toán

DTA

-1.14%

07/06/2024

DTA: Nghị quyết HĐQT số 01, 02 ngày 07/05/2024

DTA

+6.60%

08/05/2024

DTA: Báo cáo thường niên năm 2023

DTA

-4.93%

17/04/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/4

DTA

-0.66%

HAG

+0.80%

+10

15/04/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/4

DTA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Đức Lợi

DTA

-0.66%

15/04/2024

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

DTA

-3.28%

05/04/2024

DTA: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên NTC 2023

DTA

0.00%

04/04/2024

DTA: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NTC 2023

DTA

0.00%

04/04/2024

Hàng trăm biệt thự bạc tỷ “đắp chiếu”, Sở Xây dựng Bắc Ninh sẽ xử phạt

DTA

+0.21%

BID

0.00%

20/03/2024

Hàng trăm biệt thự bạc tỷ “đắp chiếu”, Sở Xây dựng Bắc Ninh sẽ xử phạt

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/3

DTA

-1.19%

SIP

-0.64%

+11

13/03/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/3

DTA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Đức Lợi

DTA

-1.19%

13/03/2024

DTA: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023

DTA

+0.20%

08/03/2024

Thanh tra Bắc Ninh chỉ ra loạt sai phạm tại dự án Khu đô thị và dịch vụ VSIP

DTA

-1.73%

02/03/2024

Thanh tra Bắc Ninh chỉ ra loạt sai phạm tại dự án Khu đô thị và dịch vụ VSIP

Bán bất động sản “lúa non”, Đệ Tam thua kiện ở dự án DTA Garden House

DTA

-0.39%

23/02/2024

Bán bất động sản “lúa non”, Đệ Tam thua kiện ở dự án DTA Garden House

Phát hiện nhiều sai phạm tại dự án khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh

DTA

-0.39%

23/02/2024

Phát hiện nhiều sai phạm tại dự án khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh

Chuyển nhượng đất khi chưa được phép, thanh tra vạch sai phạm tại VSIP Bắc Ninh

DTA

+0.39%

23/02/2024

Chuyển nhượng đất khi chưa được phép, thanh tra vạch sai phạm tại VSIP Bắc Ninh

Lộ sai sót tại dự án do Công ty cổ phần Đệ Tam đầu tư

DTA

+1.17%

21/02/2024

Lộ sai sót tại dự án do Công ty cổ phần Đệ Tam đầu tư

DTA: CBTT bản án của Tòa án ND Tỉnh Bắc Ninh về việc tranh chấp hợp đồng đặt cọc

DTA

+4.31%

19/02/2024

DTA: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

DTA

-2.59%

11/12/2023

DTA: Thông báo thay đổi nhân sự

DTA

0.00%

04/12/2023