DNSE Detail Stock DTD

HNX: CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Bất động sản công nghiệp

logo

DTD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,396 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

139 tỷ

Doanh thu

529 tỷ

1.12%

2,807.64

0

2.05

50.63%

16.39%

9.27%

50.98%

5.13%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Huy Cương

25.63%

Nguyễn Thanh Tâm

5.01%

Nguyễn Quang Trí

4.51%

Phillip Securities (Thailand) Public Co Ltd

4.1%

Khác

60.75%

Tin tức & Sự kiện