DNSE Detail Stock DTE
DTE

Công ty Đại Trường Thành

UPCOM: CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

20/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

20/02/2024

Tổng quan

CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings hoạt động trong lĩnh vực:

Sản xuất, truyền tải, phân phối điện
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Công ty Đại Trường Thành

Giá hiện tại

770

0

0

-

0.54

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Ngọc Tưởng

Tổng giám đốc

Lê Văn Khoa

CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings hoạt động trong lĩnh vực:

Sản xuất, truyền tải, phân phối điện

Lịch sử phát triển:

- Ngày 29/07/2016: CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Trường Thành được thành lập với vốn điều lệ 6.78 tỷ đồng.

- Ngày 22/11/2019: Đổi tên thành CTCP RES HOLDINGS.

- Ngày 26/12/2019: CTCP RES HOLDINGS tăng vốn điều lệ lên 384,056,400,000 đồng và đổi tên thành CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

- Ngày 24/04/2020: Tăng vốn điều lệ lên 507,258,870,000 đồng.

- Ngày 31/12/2020: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 11,200 đ/CP .

Thành viên Hội đồng quản trị


Ban giám đốc

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của DTE mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 7 cổ đông lớn sở hữu 79.28% công ty.