Tin tức & sự kiện

26/12/2022

DTH: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

08/09/2022

DTH: Cao Văn Bốn - Ủy viên HĐQT - đã bán 31,067 CP

05/09/2022

DTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

DTH: Cao Văn Bốn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 31,067 CP

01/08/2022

DTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2022

DTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

DTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/07/2022

DTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/07/2022

DTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTH của CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu (cổ đông) làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa, số 04 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa bắt đầu từ này 29/06/2022 (từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu còn hiệu lực.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

01/06/2022

DTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/06/2022

DTH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/04/2022

Giao dịch lần đầu - 7,471,614 CP

https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/4/12/1_dth_tb_thay_doi_ngay_giao_dich_dau_tien.pdf

12/04/2022

DTH: Thay đổi ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (DTH)

07/04/2022

DTH: Ngày 13/04/2022, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (DTH)

05/04/2022

DTH: Bản công bố thông tin của CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (DTH)

05/04/2022

DTH: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (DTH)