DNSE Detail Stock DTL

HOSE: CTCP Đại Thiên Lộc

Sản xuất và chế biến thép

logo

DTL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

806 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-141.97 tỷ

Doanh thu

1,798 tỷ

0.68%

-2,341.47

0

0.46

0%

-17.71%

-6.90%

-2.39%

129.19%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Thanh Nghĩa

48.19%

Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức

19.57%

Nguyễn Thị Bích Liên

13.03%

Nguyễn Thanh Dung

4.25%

Khác

14.96%

Tin tức & Sự kiện