DNSE Detail Stock DVM
DVM

VIETMEC

HNX: CTCP Dược liệu Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

09/02/2023

CẬP NHẬT

09/02/2023

Tổng quan

CTCP Dược liệu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của VIETMEC

Giá hiện tại

1,212

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trần Bình Duyên

Tổng giám đốc

Vũ Thành Trung

CTCP Dược liệu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 19/07/2022: Ngày giao dịch đầu tiên trên HNX với giá 18,000 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

5.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của DVM dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.3 năm)


Ban giám đốc

8.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của DVM dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 8.5 năm)