DNSE Detail Stock DVW
DVW

DV cấp nc Đồng Nai

UPCOM: CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

04/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

04/03/2024

Tổng quan

CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Cung cấp nước sạch)
- Lắp đặt ống cấp nước, thoát nước, bơm nước.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của DV cấp nc Đồng Nai

Giá hiện tại

4,241

0

0

-

0

-

0

40.50%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn

Website

CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Cung cấp nước sạch)
- Lắp đặt ống cấp nước, thoát nước, bơm nước.

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Xí nghiệp Thiết kế Xây dựng trực thuộc CTCP Cấp nước Đồng Nai thành lập ngày 24/09/2007.
- Ngày 16/01/2008 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập.
- Ngày 12/10/2017 được chấp thuận trở thành công ty đại chúng.
- Ngày 06/06/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 23.500 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

3.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của DVW có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.2 năm)


Ban giám đốc

3.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của DVW có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.4 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 56.28% công ty.