Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DZM - Doanh nghiệp lỗ 6,76 tỷ đồng.

26/01/2024

Hủy niêm yết thêm một cổ phiếu 'họ FLC'

08/01/2024

DZM và KLF có khả năng bị hủy niêm yết

08/01/2024

Quý 1/2024, có 89 mã bị cắt margin trên HNX

31/10/2023

BCTC Quý 3/2023 DZM - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 6,55 tỷ đồng

08/10/2023

HNX đưa cổ phiếu DZM, MIM, CTC và TAR vào diện bị kiểm soát và duy trì đình chỉ giao dịch

07/10/2023

Đưa cổ phiếu vào diện Đình chỉ giao dịch

06/10/2023

DZM: Thông báo về việc duy trì cảnh báo, chuyển sang diện bị kiểm soát, duy trì đình chỉ giao dịch

22/08/2023

DZM: Thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

01/08/2023

DZM: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

01/08/2023

DZM: Báo cáo tài chính quý 2/2023

30/07/2023

BCTC Quý 2/2023 DZM - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 4,18 tỷ đồng

14/07/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DZM của CTCP Cơ điện Dzĩ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: vào lúc 8 giờ 00 ngày 20/08/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện Dzĩ An, Số C2-17, đường D, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
+ Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

12/07/2023

DZM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

10/07/2023

Tình hình cổ phiếu nhóm Apec sau động thái mới của cơ quan điều tra