DNSE Detail Stock EFI
EFI

Tài chính Giáo dục

UPCOM: CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

18/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

18/02/2024

Tổng quan

CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục hoạt động trong lĩnh vực:

- Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính)
- Dịch vụ tư vấn đầu tư thực hiện việc mua, bán doanh nghiệp
- Tư vấn cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp
- Dịch vụ nghiên cứu phát triển thị trường...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Tài chính Giáo dục

Giá hiện tại

-829

0

0

-

0

-

0

0.04%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Tổng giám đốc

Phạm Đức Long

Website

CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục hoạt động trong lĩnh vực:

- Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính)
- Dịch vụ tư vấn đầu tư thực hiện việc mua, bán doanh nghiệp
- Tư vấn cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp
- Dịch vụ nghiên cứu phát triển thị trường...

Lịch sử phát triển:

- CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục là Công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1474/QĐ-TCNS ngày 19 tháng 12 năm 2007
- Ngày 30/09/2009 là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu 15.200 đ/CP
- Ngày 17/04/2017 : Cổ phiếu bị hủy niêm yết trên sàn HNX
- Ngày 24/04/2017 là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 7.600 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

3.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của EFI có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.0 năm)


Ban giám đốc

2.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của EFI mới (nhiệm kỳ trung bình 2.5 năm)

Cổ đông lớn

Top 5 cổ đông lớn sở hữu 48.63% công ty.