Tin tức & sự kiện

04/01/2023

EMG: Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

31/08/2022

EMG: Thông báo đưa cổ phiếu EMG ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

09/08/2022

EMG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EMG của CTCP Thiết bị phụ tùng cơ điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Văn phòng Công ty, số 56, ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/07/2022

EMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/07/2022

EMG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/07/2022

EMG trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

CTCP Thiết bị Phụ Tùng Cơ Điện (UPCoM: EMG) thông báo 18/07 là ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

06/07/2022

EMG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/06/2022

EMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EMG của CTCP Thiết bị phụ tùng cơ điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: hời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở CTCP Thiết bị phụ tùng cơ điện – số 56 ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các vấn đề khác.

19/05/2022

EMG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

EMG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2022

EMG: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

EMG: Báo cáo tài chính năm 2021

04/03/2022

EMG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

22/11/2021

Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EMG của CTCP Thiết bị phụ tùng cơ điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/12/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Văn phòng Công ty, số 56, ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/12/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

21/11/2021

Doanh nghiệp nào chốt quyền chia cổ tức trong tuần 22-26/11?

Thêm nhiều doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức trong tuần giao dịch từ ngày 22-26/11/2021.

17/11/2021

EMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/11/2021

EMG: Thay đổi người công bố thông tin

27/10/2021

EMG: Tài liệu xin ý kiến cổ đông