Tin tức & sự kiện

11/01/2024

UBCK xử phạt BĐS An Gia vì vi phạm liên quan công bố thông tin

05/01/2024

EMESCO (EMG) bị phạt 157,5 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

05/01/2024

UBCK xử phạt Sunshine Homes và Emesco do vi phạm công bố thông tin

04/01/2024

Công bố thông tin chậm và thiếu, Sunshine Homes bị phạt 280 triệu đồng

04/01/2024

Công ty Thiết bị phụ tùng cơ điện bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

04/01/2024

Doanh nghiệp bị phạt nặng ngay đầu năm

04/01/2024

EMG bị phạt hơn 157 triệu đồng do vi phạm chứng khoán

26/11/2023

Top cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Một cổ phiếu cảng biển bất ngờ bứt phá hơn 50%

14/08/2023

EMG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EMG của CTCP Thiết bị phụ tùng cơ điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại số nhà 56, ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.năm 2022

06/07/2023

EMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/07/2023

EMG: THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 BẰNG TIỀN

29/06/2023

EMG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/06/2023

EMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EMG của CTCP Thiết bị phụ tùng cơ điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các vấn đề khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở CTCP Thiết bị phụ tùng cơ điện – số 56 ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội
          - Thời gian họp: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau

18/05/2023

EMG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/05/2023

EMG: CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

04/05/2023

EMG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/05/2023

EMG: Báo cáo tài chính năm 2022

16/02/2023

EMG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022