DNSE Detail Stock EPC

UPCOM: CTCP Cà phê Ea Pốk

Nước giải khát

logo

EPC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

103 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-10.88 tỷ

Doanh thu

30.15 tỷ

0.33%

-1,159.22

0

-0.30

0%

-16.74%

-12.46%

-2.70%

0%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đắk Lắk

32.19%

Nguyễn Thu Trang

24.5%

Ngô Thị Nhung

15.98%

Nguyễn Văn Dương

5.47%

Khác

21.86%

Tin tức & Sự kiện