DNSE Detail Stock EVF
EVF

EVN Finance

HOSE: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

03/02/2023

CẬP NHẬT

03/02/2023

Tổng quan

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực hoạt động trong lĩnh vực:

- Thu xếp vốn và quản lý vốn
- Tín dụng doanh nghiệp và cá nhân
- Nhận tiền gửi có kỳ hạn
- Đầu tư và hợp tác đầu tư
- Tư vấn tài chính hữu ích
- Bảo lãnh hỗ trợ kinh doanh
- Nhận ủy thác cho vay, ủy thác đầu tư
- Kinh doanh ngoại hối
- Cung cấp các dịch vụ tài chính linh hoạt...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của EVN Finance

Giá hiện tại

1,042

0

0

-

0.35

-

0

0.09%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Hoàng Văn Ninh

Tổng giám đốc

Nguyễn Hoàng Hải

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực hoạt động trong lĩnh vực:

- Thu xếp vốn và quản lý vốn
- Tín dụng doanh nghiệp và cá nhân
- Nhận tiền gửi có kỳ hạn
- Đầu tư và hợp tác đầu tư
- Tư vấn tài chính hữu ích
- Bảo lãnh hỗ trợ kinh doanh
- Nhận ủy thác cho vay, ủy thác đầu tư
- Kinh doanh ngoại hối
- Cung cấp các dịch vụ tài chính linh hoạt...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 08/07/2008: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 2,500 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102806367 cấp lần đầu bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.
- Ngày 09/09/2008: Trở thành công ty đại chúng.
- Ngày 07/08/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 12,200 đ/CP.
- Ngày 30/12/2021: Ngày hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM.
- Ngày 12/01/2022: Ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE với giá 19,050 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

10.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của EVF dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 10.5 năm)


Ban giám đốc

9.1 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của EVF dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 9.1 năm)