DNSE Detail Stock EVG

HOSE: CTCP Tập đoàn EverLand

Đại lý và môi giới bất động sản

logo

EVG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,632 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

32.78 tỷ

Doanh thu

948 tỷ

15.58%

152.28

0

1.33

838.59%

1.28%

1.03%

5.16%

23.80%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Đình Vinh

26.33%

Nguyễn Thúc Cẩn

7.5%

Công ty TNHH Dream House Asia

5.43%

Lê Thị Thùy Linh

4.95%

Khác

55.79%

Tin tức & Sự kiện