DNSE Detail Stock FBA

UPCOM: CTCP Tập đoàn Quốc tế FBA

Phân phối các mặt hàng điện, điện tử

logo

FBA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

3.07 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.90 tỷ

Doanh thu

56.65 tỷ

0.33%

0

0

0

0%

0%

0%

3.21%

0%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Bảo Quỳnh

15.5%

Phạm Thị Loan

15.35%

Hoàng Trọng Thạch

9.59%

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

4.28%

Khác

55.28%

Tin tức & Sự kiện