DNSE Detail Stock FBC

UPCOM: CTCP Cơ khí Phổ Yên

Phụ tùng và thiết bị ô tô

logo

FBC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

13.69 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

72.68 tỷ

Doanh thu

1,050 tỷ

37.19%

19,643.49

0

0

0%

61.62%

19.68%

18.34%

0%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

51%

Hoàng Công Toán

13.74%

Hà Thế Dũng

6.93%

Vương Quốc Chính

6.04%

Khác

22.29%

Tin tức & Sự kiện