DNSE Detail Stock GCF

UPCOM: CTCP Thực phẩm G.C

Nuôi trồng và chế biến cây ăn trái, rau củ

logo

GCF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

678 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

30.08 tỷ

Doanh thu

485 tỷ

5.82%

980.47

0

0.56

102.84%

0%

0%

28.29%

61.06%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Văn Thứ

40%

Bùi Thị Mai Hiên

2.09%

Nguyễn Thị Thanh Tâm

1.37%

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt

0.38%

Khác

56.16%

Tin tức & Sự kiện