DNSE Detail Stock GEG

HOSE: CTCP Điện Gia Lai

Sản xuất và phân phối điện

logo

GEG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4,880 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

163 tỷ

Doanh thu

2,354 tỷ

1.59%

476.66

0

1.04

77.31%

2.85%

1.02%

52.08%

168.60%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

AVH Pte Ltd

35.1%

CTCP Đầu tư Thành Thành Công

16.79%

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa

10.99%

CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre

6.33%

Khác

30.79%

Tin tức & Sự kiện