DNSE Detail Stock GHC

UPCOM: CTCP Thủy điện Gia Lai

Sản xuất và phân phối điện

logo

GHC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,444 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

163 tỷ

Doanh thu

328 tỷ

0.22%

3,428.06

0

0.19

-47.58%

16.61%

10.79%

61.17%

46.69%

40%

9.40%

25.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Điện Gia Lai

40.4%

Tổng công ty Điện lực Miền Trung

1.26%

Nguyễn Thái Hà

1.1%

Khác

57.24%

Tin tức & Sự kiện