Tin tức & sự kiện

30/08/2023

Quỹ đầu tư ‘đặc biệt’ của quốc gia Đông Nam Á: Giúp vực dậy nền kinh tế tưởng chừng không thể trụ vững trong vài năm, đang ‘mang tiền’ đi khắp thế giới

08/05/2023

GLC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 GLC - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 9 tỷ đồng.

19/04/2023

GLC: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2022

19/04/2023

GLC: Báo cáo thường niên 2022

30/03/2023

GLC: Báo cáo tài chính năm 2022

15/03/2023

GLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

10/03/2023

GLC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

10/03/2023

GLC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/01/2023

GLC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/12/2022

GLC: Bổ nhiệm Ông Vũ Nhâm Phát giữ chức vụ Kế Toán Trưởng thay thế cho Bà Trần Thị Thu Huyền

16/12/2022

GLC: Thông báo về việc thay đổi mẫu dấu công ty

01/08/2022

GLC: Thông báo về việc thay đổi người chịu trách nhiệm công bố thông tin

11/07/2022

GLC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

GLC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/05/2022

GLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

GLC: Công bố thông tin xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

07/04/2022

GLC: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

GLC: Báo cáo tài chính năm 2021

10/01/2022

GLC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021