DNSE Detail Stock GMA
GMA

G-AUTOMOBILE Việt Nam

HNX: CTCP Enteco Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

28/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

28/02/2024

Tổng quan

CTCP Enteco Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Bán buôn máy móc , thiết bị và các phụ tùng máy móc khác.
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của G-AUTOMOBILE Việt Nam

Giá hiện tại

250

0

0

-

0.12

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

26/02/2024

GMA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GMA của CTCP G-Automobile như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04 năm 2024, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi cổ đông
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch giám sát năm 2024;
+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất);
          - Nội dung họp: + Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Công ty mẹ và Hợp nhất);+ Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023. phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
+ Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm tại hnx.vn

31/01/2024

BCTC Quý 4/2023 GMA - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 4,84 tỷ đồng, giảm 61,24% so với cùng kỳ.

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tống Thị Thu Huyền

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Thanh Thủy

CTCP Enteco Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Bán buôn máy móc , thiết bị và các phụ tùng máy móc khác.
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 10/10/2011: Công ty được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng.

- Ngày 03/07/2013: Tăng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng.

- Ngày 15/11/2017: Tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng.

- Ngày 25/12/2018: Tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng.

- Ngày 01/12/2020: Ngày giao dịch đầu tiên trên Sàn HNX với giá 11,600 đ/CP.

- Tháng 08/2022: Tăng vốn điều lệ lên 72 tỷ đồng.

- Tháng 09/2022: Tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

2.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của GMA mới (nhiệm kỳ trung bình 2.0 năm)


Ban giám đốc

2.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của GMA mới (nhiệm kỳ trung bình 2.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 7 cổ đông lớn sở hữu 61.25% công ty.