DNSE Detail Stock GMA

HNX: CTCP Enteco Việt Nam

Phân phối máy móc, thiết bị và vật tư

logo

GMA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

976 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

4.17 tỷ

Doanh thu

2,653 tỷ

33.31%

208.30

0

0

-83.77%

-0.16%

-0.06%

7.71%

160.18%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Phùng Văn Hùng

9.9%

Công ty TNHH Đầu tư G-Holding

6.84%

CTCP Tập đoàn Gami

6.48%

CTCP Chứng khoán Everest

5.4%

Khác

71.38%

Tin tức & Sự kiện