Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 GMH - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 2,15 tỷ đồng, giảm 60,77% so với cùng kỳ.

21/10/2023

BCTC Quý 3/2023 GMH - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 3,77 tỷ đồng, giảm 35,97% so với cùng kỳ.

15/09/2023

GMH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Minh Thạnh

24/07/2023

GMH: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 GMH - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 3,11 tỷ đồng, giảm 57,17% so với cùng kỳ.

29/06/2023

GMH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Minh Thạnh

29/06/2023

GMH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Cảnh Bình

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.

06/06/2023

GMH: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023 và ký kết hợp đồng kiểm toán

26/05/2023

GMH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phạm Minh Thạnh, Trần Cảnh Báo

24/05/2023

GMH: Thông báo thanh toán cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền mặt

09/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại bằng tiền năm 2022 Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị như sau:

09/05/2023

GMH: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại bằng tiền năm 2022

08/05/2023

GMH: Nghị quyết HĐQT hoãn triển khai phương án phát hành CP từ VCSH

08/05/2023

BCTC 1/2023 GMH - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 4,84 tỷ đồng tăng 28,53% so với cùng kỳ.

05/05/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 5/5

04/05/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 5/5

04/05/2023

GMH: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt