Tin tức & sự kiện

31/01/2023

GMH: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

BCTC 4/2022 GMH - Lợi nhuận giảm 6,41% trong 2022.

08/11/2022

GMH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB Trần Cảnh Bình, Lê Đình Sung

07/11/2022

GMH chốt quyền tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%

CTCP Minh Hưng Quảng Trị (HOSE: GMH) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/11/2022.

07/11/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (mã CK: GMH) như sau:

01/11/2022

GMH: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

24/10/2022

GMH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Đình Sung

24/10/2022

GMH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Cảnh Bình

24/10/2022

GMH: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt (kèm NQ)

18/10/2022

GMH: BCTC quý 3 năm 2022

23/09/2022

GMH: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/09/2022

GMH: Thông báo tài liệu và đường dẫn tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

06/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC  lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị như sau:

24/08/2022

GMH: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

18/08/2022

GMH: Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/08/2022

GMH: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

GMH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

GMH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

19/07/2022

GMH: BCTC Tóm tắt quý 2 năm 2022

18/07/2022

Cổ phiếu GMH được giao dịch ký quỹ từ ngày 15/07

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), cổ phiếu của CTCP Minh Hưng Quảng Trị (HOSE: GMH) sẽ được ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ kể từ ngày 15/07/2022.