Tin tức & sự kiện

23/09/2022

GMH: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/09/2022

GMH: Thông báo tài liệu và đường dẫn tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

06/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC  lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị như sau:

24/08/2022

GMH: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

18/08/2022

GMH: Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/07/2022

GMH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

30/07/2022

GMH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

18/07/2022

Cổ phiếu GMH được giao dịch ký quỹ từ ngày 15/07

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), cổ phiếu của CTCP Minh Hưng Quảng Trị (HOSE: GMH) sẽ được ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ kể từ ngày 15/07/2022.

20/06/2022

Có nên mua cổ phiếu STB, REE, GMH?

Các công ty chứng khoán (CTCK) khuyến nghị mua STB do định giá đang ở vùng hấp dẫn; khả quan với REE do triển vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận nhờ thủy điện, điện gió và mảng cho thuê văn phòng; mua GMH do sắp triển khai nhiều dự án tiềm năng.

25/05/2022

GMH: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022

17/05/2022

GMH: Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt

10/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị như sau:

05/05/2022

GMH: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ

25/04/2022

GMH: Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh ngày chốt DSCĐ và Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt

19/04/2022

GMH: Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt

08/04/2022

GMH: Thông báo thay đổi nhân sự

05/04/2022

GMH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

04/04/2022

GMH: Báo cáo thường niên năm 2021

30/03/2022

GMH: Thông báo chi trả cổ tức tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

30/03/2022

GMH: Thông báo chi trả cổ tức tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt