Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 GSM - Lợi nhuận tăng 19,02% trong năm 2022.

03/11/2022

GSM: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

20/10/2022

GSM: Báo cáo tài chính quý 3/2022

22/08/2022

GSM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN bán niên 2022 so với cùng kỳ năm trước

22/08/2022

GSM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

17/08/2022

GSM: Nhận Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế

01/08/2022

GSM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GSM của CTCP Thủy điện Hương Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Quý cổ đông nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán kinh tế - Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn (Địa chỉ: Km70 – Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu từ ngày 15/08/2022. Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, Quý cổ đông xuất trình bản gốc chứng minh nhân dân/căn cước công dân, Chứng nhận sở hữu cổ phần kèm bản sao có công chứng và giấy ủy quyền nhận cổ tức (đối với cổ đông là Tổ chức) để nộp cho GSM làm chứng từ thanh toán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý cổ đông gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (theo mẫu của GSM) về Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn trước ngày 15/08/2022, đồng thời gửi kèm bản sao có công chứng các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/căn cước công dân và Chứng nhận sở hữu cổ phần để làm chứng từ thanh toán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Thời gian làm việc: Sáng: 7h đến 11h30, Chiều: 13h30 đến 17h (Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

20/07/2022

GSM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

GSM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/07/2022

GSM: Thay đổi nội dung thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chia cổ tức năm 2021

08/07/2022

GSM: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

08/07/2022

GSM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

GSM: Ký Hợp đồng đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

01/06/2022

GSM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/05/2022

GSM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GSM của CTCP Thủy điện Hương Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn, Km 70 – Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
          - Nội dung họp: Thực hiện theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn

26/04/2022

GSM: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

GSM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

GSM: Báo cáo thường niên 2021