DNSE Detail Stock GSP
GSP

GAS SHIPPING JSC

HOSE: CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế hoạt động trong lĩnh vực:

- Mua bán phương tiện vận tải
- Cho thuê tàu, Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô, đường thủy nội địa
- Kinh doanh vận tải biển; Đại lý tàu biển; Môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển, kiểm đếm hàng hóa, ...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của GAS SHIPPING JSC

Giá hiện tại

1,454

0

0

-

1.00

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

21/01/2023

"Săn" doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng tốt, trả cổ tức tiền mặt cao hơn lãi ngân hàng

Trong giai đoạn lãi suất và tỷ giá biến động như hiện nay, Agriseco Research cho rằng một trong những chiến lược đầu tư phù hợp là mua những cổ phiếu trả cổ tức hàng năm cao hơn mức lãi suất ngân hàng, đồng thời có câu chuyện tăng trưởng để hưởng lợi từ tăng giá trong tương lai. Tiêu chí này đảm bảo doanh nghiệp có khả năng chi trả cổ tức cao và đều đặn hàng năm. Thứ ba, giá trị giao dịch trung bình 30 phiên lớn hơn 10.000 cổ phiếu/phiên Tiêu chí này đảm bảo việc giao dịch cổ phiếu được diễn ra dễ dàng Các cổ phiếu đạt những tiêu chí trên do Agriseco Research lựa chọn bao gồm: PVP – Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

10/01/2023

GSP: Nghị quyết,Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản va thông báo thay đổi nhân sự

27/12/2022

GSP: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch và tài liệu gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

21/12/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế như sau:

15/12/2022

GSP: Thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

09/12/2022

GSP: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Vũ Thị Phương Nga

Tổng giám đốc

CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế hoạt động trong lĩnh vực:

- Mua bán phương tiện vận tải
- Cho thuê tàu, Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô, đường thủy nội địa
- Kinh doanh vận tải biển; Đại lý tàu biển; Môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển, kiểm đếm hàng hóa, ...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 25/10/2007: Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế được thành lập với 3 cổ đông chính thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: PV Trans, PTSC, PV Gas. .

- Ngày 24/12/2007: Công ty chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. .

- Ngày 09/03/2012: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Thành viên Hội đồng quản trị

15.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của GSP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 15.0 năm)


Ban giám đốc

12.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của GSP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 12.8 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 67.74% công ty.