Tin tức & sự kiện

20/09/2022

GSP: Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát

20/09/2022

GSP: Thông báo đơn từ nhiệm Thành viên BKS

16/08/2022

GSP: Giải trình LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

29/07/2022

GSP: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc

28/07/2022

GSP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

14/07/2022

GSP: Thông báo Phó giám đốc Nguyễn Cảnh Toàn đã mất ngày 12/07/2022

29/06/2022

GSP: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán

25/06/2022

GSP: Thông báo ký hợp đồng mua bán tàu biển

24/06/2022

GSP: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

22/04/2022

GSP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

22/04/2022

GSP: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS

18/04/2022

GSP: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT và bổ sung tài liệu ĐHĐCĐTN 2022

15/04/2022

GSP: Thông báo đơn từ nhiệm Thành viên BKS và bổ sung tài liệu ĐHĐCĐTN 2022

13/04/2022

GSP: Báo cáo thường niên năm 2021

06/04/2022

GSP: Thông báo ký hợp đồng vay với NHTMCP Tiên Phong để mua tàu

31/03/2022

GSP: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

22/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (mã CK: GSP) như sau:

10/03/2022

GSP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

04/03/2022

GSP: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/02/2022

Một năm đầy “kỷ lục” của doanh nghiệp logistics

Bức tranh kinh doanh chung của nhóm doanh nghiệp ngành logistics trong năm qua là hai gam màu tương phản khi đại dịch gây gián đoạn chuỗi cung ứng.