DNSE Detail Stock GTD

UPCOM: CTCP Giầy Thượng Đình

Giày dép

logo

GTD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

129 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-5.01 tỷ

Doanh thu

80.17 tỷ

9.97%

-539.12

0

-1.54

0%

-10.24%

-3.71%

20.29%

0%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

68.67%

Nguyễn Văn Nam

11.08%

CTCP Đầu tư Thương mại Thái Bình

10%

Khác

10.25%

Tin tức & Sự kiện