DNSE Detail Stock GTD

UPCOM: CTCP Giầy Thượng Đình

Giày dép

logo

GTD

Tin tức

Giám đốc Công ty Giầy Thượng Đình bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế quá hạn 6,5 triệu đồng

GTD

0.00%

18/06/2024

Giám đốc Công ty Giầy Thượng Đình bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế quá hạn 6,5 triệu đồng

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

GTD

0.00%

05/04/2024

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Cổ phiếu bất động sản "dậy sóng", hai mã tăng trên 70% sau một tuần

GTD

+4.88%

HPX

+6.94%

+2

24/03/2024

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Cổ phiếu bất động sản "dậy sóng", hai mã tăng trên 70% sau một tuần

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

GTD

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

GTD

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

GTD

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

GTD

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

GTD

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

GTD

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

GTD

-14.63%

09/11/2023

Từng 1 thời vang bóng, thu nhập hàng tháng của người lao động ở Giầy Thượng Đình ngày nay không mua nổi 1 chỉ vàng SJC

GTD

0.00%

05/10/2023

Từng 1 thời vang bóng, thu nhập hàng tháng của người lao động ở Giầy Thượng Đình ngày nay không mua nổi 1 chỉ vàng SJC

GTD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

GTD

0.00%

20/07/2023

GTD: Thay đổi nhân sự

GTD

-9.74%

07/07/2023

GTD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

GTD

0.00%

19/05/2023

GTD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

GTD

0.00%

05/05/2023

GTD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

GTD

18/04/2023

GTD: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán 3 năm liên tiếp

GTD

18/04/2023

GTD: Báo cáo thường niên 2022

GTD

14/04/2023

GTD: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu GTD trên hệ thống giao dịch UPCoM

GTD

05/04/2023

GTD: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

GTD

05/04/2023