Tin tức & sự kiện

05/10/2023

Từng 1 thời vang bóng, thu nhập hàng tháng của người lao động ở Giầy Thượng Đình ngày nay không mua nổi 1 chỉ vàng SJC

20/07/2023

GTD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

07/07/2023

GTD: Thay đổi nhân sự

19/05/2023

GTD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

05/05/2023

GTD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

21/04/2023

BCTC 2022 GTD - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 0 tỷ đồng.

18/04/2023

GTD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/04/2023

GTD: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán 3 năm liên tiếp

14/04/2023

GTD: Báo cáo thường niên 2022

05/04/2023

GTD: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu GTD trên hệ thống giao dịch UPCoM

05/04/2023

GTD: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

05/04/2023

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

31/03/2023

GTD: Công bố thông tin Đơn từ nhiệm

31/03/2023

GTD: Báo cáo tài chính năm 2022

15/03/2023

Tại sao Giày Thượng Đình lại đánh mất hào quang khi từng là một thương hiệu nổi tiếng trong quá khứ?

15/03/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GTD của Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể lên website Công ty và trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình – số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 05/2023

14/03/2023

GTD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/03/2023

GTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/01/2023

GTD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/11/2022

GTD: Ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022