Tin tức & sự kiện

17/01/2023

GVT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

26/07/2022

GVT: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hồng Nhung

19/07/2022

GVT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hồng Nhung

14/07/2022

GVT: Nguyễn Văn Nam không còn là cổ đông lớn

12/07/2022

GVT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Nam

30/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GVT của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 39%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Giấy Việt Trì vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

29/05/2022

Nhộn nhịp doanh nghiệp chốt cổ tức tuần đầu tháng 6: Cao nhất 39%

Tuần 30/05-03/06, có đến 38 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt. Tỷ lệ cao nhất là 39%.

13/05/2022

GVT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

10/05/2022

GVT: Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn liên quan đến ông Lê Xuân Lương

09/05/2022

Một doanh nghiệp sản xuất giấy chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 39%

CTCP Giấy Việt Trì (UPCoM: GVT) thông báo trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 39% (3,900 đồng/cp) - cao hơn so với kế hoạch 30%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/05.

05/05/2022

GVT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/05/2022

GVT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GVT của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4/2022 (Công ty sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại văn phòng Công ty cổ phần Giấy Việt Trì
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

GVT: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

GVT: Báo cáo tài chính năm 2021

17/03/2022

GVT: Thay đổi nhân sự

14/03/2022

GVT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/01/2022

GVT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

23/09/2021

GVT: Nguyễn Thị Biển - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 122,329 CP

30/08/2021

GVT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021