Tin tức & sự kiện

03/11/2023

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 99 tỷ đồng trên thị trường UPCoM

22/10/2023

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Xu hướng giảm áp đảo, một cổ phiếu chứng khoán bất ngờ tăng vọt 40%

03/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 3/10

02/10/2023

H11: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

23/08/2023

H11: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

14/08/2023

H11: Thay đổi nhân sự

04/08/2023

H11: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Hà Minh Hùng

04/08/2023

H11: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Hà Minh Hùng

01/08/2023

H11: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Hà Minh Hùng

20/07/2023

H11: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

17/07/2023

H11: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

23/06/2023

H11: Báo cáo quản trị công ty năm 2023

06/06/2023

H11: Báo cáo về ngày trở thành/ không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

02/06/2023

H11: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/05/2023

H11: Báo cáo giao dịch của cổ đông - Hà Minh Hùng

09/05/2023

H11: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 H11 - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 0 tỷ đồng.

14/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu H11 của CTCP Xây dựng HUD 101 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 5/2023. Thời gian cụ thể Công ty thông báo tới cổ đông trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường tầng 2 - CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 số 168 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

13/04/2023

H11: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

12/04/2023

H11: Báo cáo thường niên 2022