DNSE Detail Stock HAM

UPCOM: CTCP Vật tư Hậu Giang

Vật liệu xây dựng khác

logo

HAM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

315 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

34.96 tỷ

Doanh thu

3,131 tỷ

17.05%

3,627.17

0

-0.36

0%

19.10%

3.51%

10.64%

0%

90%

3.72%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Hoàng Nam

7.31%

Vũ Thị Thủy

5.41%

Lâm Thị Trúc Hà

3.21%

Mai Bảo Ngọc

2.05%

Khác

82.02%

Tin tức & Sự kiện