Tin tức & sự kiện

26/09/2022

HAM: Công bố thông tin về việc hoàn tất thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Hàng Tiêu Dùng Hamaco

26/09/2022

HAM: CBTT về việc hoàn tất thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Hàng Tiêu Dùng Hamaco

06/09/2022

HAM: Vũ Thị Thủy - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 166,800 CP

10/08/2022

HAM: Vũ Thị Thủy - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 166,870 CP

05/07/2022

Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAM của CTCP Vật tư Hậu Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Trong đó: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021: 2%/cổ phiếu và Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022: 4%/cổ phiếu.
          - Thời gian thực hiện: 27/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ: Số 184 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/07/2022 và xuất trình Chứng minh nhân nhân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

05/07/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAM của CTCP Vật tư Hậu Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Trong đó: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021: 2%/cổ phiếu và Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022: 4%/cổ phiếu.
          - Thời gian thực hiện: 27/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ: Số 184 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/07/2022 và xuất trình Chứng minh nhân nhân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

29/06/2022

HAM: Ngày 20/02/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

29/06/2022

HAM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/06/2022

HAM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/06/2022

HAM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/06/2022

HAM: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2021 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

22/06/2022

HAM: CBTT công văn số 69.VT.2022 vv Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (bản đính chính)

21/06/2022

HAM: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 300,000 cổ phiếu

21/05/2022

HAM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/05/2022

HAM: Thay đổi nhân sự

11/05/2022

HAM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

HAM: Thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

25/04/2022

HAM: Báo cáo thường niên 2021

14/04/2022

HAM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

HAM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông