Tin tức & sự kiện

01/02/2023

HAM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

10/01/2023

HAM: Thay đổi nhân sự

03/01/2023

HAM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/12/2022

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAM của CTCP Vật tư Hậu Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 16/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ: Số 184 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/01/2023 và xuất trình Chứng minh nhân nhân hoặc thẻ Căn cước công dân khi làm thủ tục.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

21/12/2022

HAM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/12/2022

HAM: Thông báo về ngày ĐKCC chốt DSCĐ thực hiền quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền

15/12/2022

HAM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/10/2022

HAM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/09/2022

HAM: CBTT về việc hoàn tất thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Hàng Tiêu Dùng Hamaco

26/09/2022

HAM: Công bố thông tin về việc hoàn tất thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Hàng Tiêu Dùng Hamaco

06/09/2022

HAM: Vũ Thị Thủy - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 166,800 CP

10/08/2022

HAM: Vũ Thị Thủy - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 166,870 CP

01/08/2022

HAM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/07/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAM của CTCP Vật tư Hậu Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Trong đó: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021: 2%/cổ phiếu và Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022: 4%/cổ phiếu.
          - Thời gian thực hiện: 27/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ: Số 184 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/07/2022 và xuất trình Chứng minh nhân nhân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

05/07/2022

Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAM của CTCP Vật tư Hậu Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Trong đó: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021: 2%/cổ phiếu và Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022: 4%/cổ phiếu.
          - Thời gian thực hiện: 27/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ: Số 184 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/07/2022 và xuất trình Chứng minh nhân nhân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

29/06/2022

HAM: Ngày 20/02/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

29/06/2022

HAM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/06/2022

HAM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/06/2022

HAM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2022

HAM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2021 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền